Stichting Donorkind komt op voor de belangen en rechten van donorkinderen.
Onaantastbaar uitgangspunt is het récht dat ieder mens heeft om zijn biologische afkomst te kennen.

De stichting wenst intermediair en platform te zijn voor alle betrokkenen en onderhoudt contacten met relevante instanties. Werkzaamheden zijn ondermeer:

  • organiseren van activiteiten voor de doelgroepen;
  • (re)presenteren van de stichting;
  • actualiseren van communicatie- en sociale media;
  • signaleren van maatschappelijke signalen en hierop reageren;
  • communiceren met journalistieke media;
  • lobbyen binnen politieke – en bestuurlijke gremia.

donorkind groep

Het is een organisatie van vrijwilligers en bindt de doelgroepen:

Goede-Doel-Shop

Nieuwsbrief: Laatste nieuwsbrief

Teken petitie: kosteloos DNA-onderzoek

Daags na de oproep van minister Edith Schippers (VWS) startte Stichting Donorkind de petitie “Kosteloos DNA-onderzoek voor (alle) donorkinderen en donoren”. Deze zal worden aangeboden aan de Tweede Kamer. Onderteken de petitie voor de vele vele donorkinderen, die...

Infographic verbeeldt resultaat 2016

Sinds Stichting Donorkind stabieler is geworden (en vooral vanwege de ANBI-verplichting) moet de stichting jaarlijks verantwoording afleggen. Voor het betere overzicht biedt een infographic uitkomst. Maaike Janssen heeft bijgaand beeld ontworpen. Een helder zicht op...

Fiom, KID-register en DNA-databank

Voor het registreren, zoeken en (desgewenst) begeleiden van donorkinderen en hun biologische vader verwijst de stichting door naar Fiom voor het KID-register en de DNA-databank.

Van der Duynstraat 198  -  2515 NM Den Haag  -  info@donorkind.nl  -  06 - 48 25 90 88  -  KvK: 34267023  -  NL 54 INGB 0001489647  -  RSIN: 817644568