Stichting Donorkind komt op voor de belangen en rechten van donorkinderen.
Onaantastbaar uitgangspunt is het récht dat ieder mens heeft om zijn biologische afkomst te kennen.

De stichting wenst intermediair en platform te zijn voor alle betrokkenen en onderhoudt contacten met relevante instanties. Werkzaamheden zijn ondermeer:

  • organiseren van activiteiten voor de doelgroepen;
  • (re)presenteren van de stichting;
  • actualiseren van communicatie- en sociale media;
  • signaleren van maatschappelijke signalen en hierop reageren;
  • communiceren met journalistieke media;
  • lobbyen binnen politieke – en bestuurlijke gremia.

donorkind groep

Het is een organisatie van vrijwilligers en bindt de doelgroepen:

Goede-Doel-Shop

Nieuwsbrief: Laatste nieuwsbrief

Onderzoek en boek Spermadonors tot 2004

De komende maanden werkt Derk Eimers aan een boek waarvoor hij 15-20 donors interviewt die anoniem waren tot 2004. In dit jaar van veel publiciteit rondom het onderwerp KID/Donorkind wil Derk Eimers ook hen een stem geven; wat heeft je destijds bewogen? Hoe heb je die...

Teken petitie: kosteloos DNA-onderzoek

Daags na de oproep van minister Edith Schippers (VWS) startte Stichting Donorkind de petitie “Kosteloos DNA-onderzoek voor (alle) donorkinderen en donoren”. Deze zal worden aangeboden aan de Tweede Kamer. Onderteken de petitie voor de vele vele donorkinderen, die...

Fiom, KID-register en DNA-databank

Voor het registreren, zoeken en (desgewenst) begeleiden van donorkinderen en hun biologische vader verwijst de stichting door naar Fiom voor het KID-register en de DNA-databank.

Van der Duynstraat 198  -  2515 NM Den Haag  -  info@donorkind.nl  -  06 - 48 25 90 88  -  KvK: 34267023  -  NL 54 INGB 0001489647  -  RSIN: 817644568