Voorwaarde voor ‘gelukkig gezin’

De stichting wenst dat ieder gezin zo gelukkig mogelijk is. Waarbij ouders hun rol voor hun kind zo goed mogelijk vervullen. Ouders die open en eerlijk zijn. Ouders die oog hebben voor de behoeften en rechten van hun kind.

Geheim

Uit onderzoek in binnen- en buitenland lijkt het zo te zijn dat gezinnen ‘met een geheim’ vaak minder goed functioneren dan gezinnen waar ouders en kinderen open communiceren.

Ook is van ouders die donatie geheim houden bekend, dat ze dit als zware last ervaren. Ze vertellen dat zij schuldgevoelens jegens hun kind hebben en dat ze zich zorgen maken wanneer de juiste medische gegevens noodzakelijk zijn bij ongeval of ziekte.

Onderzoek en boek Spermadonors tot 2004

De komende maanden werkt Derk Eimers aan een boek waarvoor hij 15-20 donors interviewt die anoniem waren tot 2004. In dit jaar van veel publiciteit rondom het onderwerp KID/Donorkind wil Derk Eimers ook hen een stem geven; wat heeft je destijds bewogen? Hoe heb je die...

Teken petitie: kosteloos DNA-onderzoek

Daags na de oproep van minister Edith Schippers (VWS) startte Stichting Donorkind de petitie “Kosteloos DNA-onderzoek voor (alle) donorkinderen en donoren”. Deze zal worden aangeboden aan de Tweede Kamer. Onderteken de petitie voor de vele vele donorkinderen, die...

Infographic verbeeldt resultaat 2016

Sinds Stichting Donorkind stabieler is geworden (en vooral vanwege de ANBI-verplichting) moet de stichting jaarlijks verantwoording afleggen. Voor het betere overzicht biedt een infographic uitkomst. Maaike Janssen heeft bijgaand beeld ontworpen. Een helder zicht op...

Van der Duynstraat 198  -  2515 NM Den Haag  -  info@donorkind.nl  -  06 - 48 25 90 88  -  KvK: 34267023  -  NL 54 INGB 0001489647  -  RSIN: 817644568