Voorwaarde voor ‘gelukkig gezin’

De stichting wenst dat ieder gezin zo gelukkig mogelijk is. Waarbij ouders hun rol voor hun kind zo goed mogelijk vervullen. Ouders die open en eerlijk zijn. Ouders die oog hebben voor de behoeften en rechten van hun kind.

Geheim

Uit onderzoek in binnen- en buitenland lijkt het zo te zijn dat gezinnen ‘met een geheim’ vaak minder goed functioneren dan gezinnen waar ouders en kinderen open communiceren.

Ook is van ouders die donatie geheim houden bekend, dat ze dit als zware last ervaren. Ze vertellen dat zij schuldgevoelens jegens hun kind hebben en dat ze zich zorgen maken wanneer de juiste medische gegevens noodzakelijk zijn bij ongeval of ziekte.

Ontmoetingsdag ‘oude’ donor(kinder)en

Op 19 februari zagen ruim 25 donorkinderen en donoren uit de privé-klinieken van Levi, Swaab en Kremer elkaar in Den Haag. Deze heren waren de eersten in Nederland die voor K.I.D. doneerden. Er waren dus vooral donorkinderen die zijn geboren in de jaren 50, 60 en 70...

Conferentie ouder – kind in de 21ste eeuw.

Op 17 februari organiseerde het Ministerie van Veiligheid en Justitie een congres n.a.v. het rapport Kind en Ouders in de 21e eeuw. In dit rapport doet een staatscommissie aanbevelingen voor aanpassingen in het familierecht. Zo worden voorstellen gedaan voor...

Derk Eimers stopt na 8 jaar medewerking

Met ingang van 1 februari heeft Derk Eimers het grootste deel van zijn taken voor Stichting Donorkind neergelegd. Voorlopig blijft hij de Nieuwsbrief nog wel doen. Eimers (donor) is sinds 2008 betrokken bij de stichting. Vanaf dat moment heeft hij de communicatie...

Van der Duynstraat 198  -  2515 NM Den Haag  -  info@donorkind.nl  -  06 - 48 25 90 88  -  KvK: 34267023  -  NL 54 INGB 0001489647  -  RSIN: 817644568