Visie van Stichting Donorkind

Mocht een natuurlijk bevruchting van man met vrouw om steekhoudende redenen niet te realiseren zijn, dan vindt Stichting Donorkind het starten van een gezin dankzij zaad- of eiceldonatie een waardevolle, maar ook bijzondere wijze. Daarom is het cruciaal hier vooraf goed over na te denken.

Ingewikkeld

Het vraagt namelijk om het ‘concept’ van een gezin (familie) buitengewoon helder te overdenken. En dat kan, als je de teleurstelling van onvruchtbaarheid nog moet verwerken en het verlangen om je gezin te starten groot is, best ingewikkeld zijn.

Biologisch – Sociaal

Volgens Stichting Donorkind is familie zowel biologisch als sociaal. Waarbij het ene zeker het andere niet vervangt. Opgroeiende kinderen willen vanuit het ‘biologische deel’ informatie om te zien waar zij fysiek op lijken en waar zij – zeker als zij later ook kinderen krijgen – medische gegevens verwachten. Van de sociale kant van familie hebben kinderen betrouwbare, zorgzame en eerlijke ouders nodig.

Ontmoetingsdag ‘oude’ donor(kinder)en

Op 19 februari zagen ruim 25 donorkinderen en donoren uit de privé-klinieken van Levi, Swaab en Kremer elkaar in Den Haag. Deze heren waren de eersten in Nederland die voor K.I.D. doneerden. Er waren dus vooral donorkinderen die zijn geboren in de jaren 50, 60 en 70...

Conferentie ouder – kind in de 21ste eeuw.

Op 17 februari organiseerde het Ministerie van Veiligheid en Justitie een congres n.a.v. het rapport Kind en Ouders in de 21e eeuw. In dit rapport doet een staatscommissie aanbevelingen voor aanpassingen in het familierecht. Zo worden voorstellen gedaan voor...

Derk Eimers stopt na 8 jaar medewerking

Met ingang van 1 februari heeft Derk Eimers het grootste deel van zijn taken voor Stichting Donorkind neergelegd. Voorlopig blijft hij de Nieuwsbrief nog wel doen. Eimers (donor) is sinds 2008 betrokken bij de stichting. Vanaf dat moment heeft hij de communicatie...

Van der Duynstraat 198  -  2515 NM Den Haag  -  info@donorkind.nl  -  06 - 48 25 90 88  -  KvK: 34267023  -  NL 54 INGB 0001489647  -  RSIN: 817644568