DNA-databank

Al vanaf de aanloop naar de op te richten Stichting Donorkind streefden die donorkinderen en donoren naar een systeem voor het vinden van biologische vaders voor kinderen (geboren vóór 2004) die dat wensen. Vanaf circa 2004 gebeurde dat door registratie via e-mail. De stichting droeg het bestand van namen over aan Fiom na de overeenkomst om een officieel KID-register (december 2010) en de DNA-databank (2012) te starten. (Nog steeds) Uniek in de wereld!

In samenwerking met het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen en 19 priklocaties verspreid over heel Nederland is het mogelijk een DNA-profiel af te staan. Door dit DNA met elkaar te vergelijken is het met name voor de donorkinderen van voor 2004 een kans om de biologische vader te achterhalen en halfbroers en –zussen te vinden.

Inmiddels zijn meer dan honderd matches tot stand gebracht.

Professioneel

De samenwerking tussen Stichting Donorkind en Fiom is hecht vanwege het gemeenschappelijke doel. Als professionele organisatie is Fiom (gesubsidieerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) veel beter in staat te registreren, zoeken en matchen. Bij een match begeleiden de maatschappelijk werkers van de organisatie zowel het donorkind als de biologische vader.

Uitleg en inschrijving DNA-databank

Ontmoetingsdag ‘oude’ donor(kinder)en

Op 19 februari zagen ruim 25 donorkinderen en donoren uit de privé-klinieken van Levi, Swaab en Kremer elkaar in Den Haag. Deze heren waren de eersten in Nederland die voor K.I.D. doneerden. Er waren dus vooral donorkinderen die zijn geboren in de jaren 50, 60 en 70...

Conferentie ouder – kind in de 21ste eeuw.

Op 17 februari organiseerde het Ministerie van Veiligheid en Justitie een congres n.a.v. het rapport Kind en Ouders in de 21e eeuw. In dit rapport doet een staatscommissie aanbevelingen voor aanpassingen in het familierecht. Zo worden voorstellen gedaan voor...

Derk Eimers stopt na 8 jaar medewerking

Met ingang van 1 februari heeft Derk Eimers het grootste deel van zijn taken voor Stichting Donorkind neergelegd. Voorlopig blijft hij de Nieuwsbrief nog wel doen. Eimers (donor) is sinds 2008 betrokken bij de stichting. Vanaf dat moment heeft hij de communicatie...

Van der Duynstraat 198  -  2515 NM Den Haag  -  info@donorkind.nl  -  06 - 48 25 90 88  -  KvK: 34267023  -  NL 54 INGB 0001489647  -  RSIN: 817644568