fbpx

Ouders van donorkinderen

Als je met behulp van zaad- of eiceldonatie een gezin wil starten is dat niet iets wat je zomaar doet. Het vraagt van je dat jij (alleen of samen met je partner) een voorstelling hebt van jullie gezinsleven en hoe je als ouder wilt zijn. Volgens Stichting Donorkind is een kind krijgen door gebruik van zaad- of eiceldonatie een bijzondere en waardevolle manier om een gezin te starten.

Vanzelfsprekend benaderen (wens)ouders regelmatig medewerkers van de stichting met allerlei vragen. De vrijwilligers van de stichting zijn zelf donorkinderen, hun ouders of zaaddonoren en hebben inmiddels ruimschoots ervaring met lotgenoten gedeeld. Bovendien heeft een aantal van hen een aanverwante opleiding volbracht en/of is als zodanig werkzaam. Vanuit dat perspectief handelen de medewerkers.

Voorwaarde voor ‘gelukkig gezin’

De stichting wenst dat ieder gezin zo gelukkig mogelijk is. Waarbij ouders hun rol voor hun kind zo goed mogelijk vervullen. Ouders die open en eerlijk zijn. Ouders die oog hebben voor de behoeften en rechten van hun kind.

Geheim

Uit onderzoek in binnen- en buitenland lijkt het zo te zijn dat gezinnen ‘met een geheim’ vaak minder goed functioneren dan gezinnen waar ouders en kinderen open communiceren.

Ook is van ouders die donatie geheim houden bekend, dat ze dit als zware last ervaren. Ze vertellen dat zij schuldgevoelens jegens hun kind hebben en dat ze zich zorgen maken wanneer de juiste medische gegevens noodzakelijk zijn bij ongeval of ziekte.

 

Moment van de Waarheid

Veel ouders worstelen met ‘het geheim’ en verkeren voortdurend in twijfel wanneer ze het moeten vertellen. Internationale literatuur beschrijft (net als de ervaring van donorkinderen bij Stichting Donorkind) dat het ‘moment van de waarheid’ is, als het kind zich niet kan herinneren dat het ‘dit geheim’ NIET wist.

Oftewel; als het besef er nog niet is. Het is daarom niet raar als ouders al tijdens de zwangerschap (hardop) tegen het kind praten. Train jezelf in het juist formuleren. Dat kun je ook met familie of vrienden oefenen.

Normaal

Kleine kinderen vinden alles normaal; dus ook als hun ouders zeggen dat ‘iemand anders heeft geholpen’. Naarmate een kind ouder wordt zal het ook de technische kant van het verhaal willen weten en begrijpen. Maar het is dan al opgegroeid met een concept van wat een gezin is en wat past bij zijn of haar eigen gezinssituatie.

Schok

Voor gezinnen die dit pas in later stadium vertellen kan dit tot een behoorlijke schok leiden. Zeker voor het kind. Het beste is om het te vertellen op een rustig moment. Menig donorkind verneemt het pas tijdens een heftige gebeurtenis zoals scheiding of ziekte van een ouder. Als het donorschap dán aan het licht komt, leert de ervaring dat het veel moeilijker te verwerken valt.

Andere donorkinderen begrijpen deze gevoelens en kunnen ondersteunen. Juist social support biedt in deze gevallen uitkomst. Bijvoorbeeld via Ontmoetingsdagen of de besloten online-groep op Facebook van Stichting Donorkind.

Vertrouwen

Donorkinderen roemen de onderlinge gesprekken met elkaar. Ze merken dat zij dit helemaal begrijpen en zien dan hoe zij hiermee omgaan. Voor ouders is het vervolgens heel belangrijk om hierover open te blijven om het vertrouwen te herstellen. Uiteindelijk is dat het belangrijkste binnen de familie; dat je elkaar steunt en voor elkaars rechten opkomt.

Ondersteuning vanuit de stichting

Vanuit eigen ervaring en opgedane deskundigheid geeft Stichting Donorkind ouders voorlichting en advies. Daarnaast heeft zij contact met verschillende deskundigen en support-groepen voor (wens)ouders en verwijzen door naar bijvoorbeeld Fiom, pedagogen, maatschappelijk werkers of coaches. Een aanvraag voor voorlichtingen aan groepen dan wel individuele vragen graag via info@donorkind.nl.

Visie van Stichting Donorkind

Mocht een natuurlijk bevruchting van man met vrouw om steekhoudende redenen niet te realiseren zijn, dan vindt Stichting Donorkind het starten van een gezin dankzij zaad- of eiceldonatie een waardevolle, maar ook bijzondere wijze. Daarom is het cruciaal hier vooraf goed over na te denken.

Ingewikkeld

Het vraagt namelijk om het ‘concept’ van een gezin (familie) buitengewoon helder te overdenken. En dat kan, als je de teleurstelling van onvruchtbaarheid nog moet verwerken en het verlangen om je gezin te starten groot is, best ingewikkeld zijn.

Biologisch – Sociaal

Volgens Stichting Donorkind is familie zowel biologisch als sociaal. Waarbij het ene zeker het andere niet vervangt. Opgroeiende kinderen willen vanuit het ‘biologische deel’ informatie om te zien waar zij fysiek op lijken en waar zij – zeker als zij later ook kinderen krijgen – medische gegevens verwachten. Van de sociale kant van familie hebben kinderen betrouwbare, zorgzame en eerlijke ouders nodig.

Nij Geertgen

De vruchtbaarheidskliniek Nij Geertgen, de meest commerciële kliniek van Nederland (die dus ook de meest doortrapte marketing heeft naar ouders) gaat verder op internationaal geld: de kliniek is onderdeel geworden van FutureLife in Praag, dat deels in handen is van de...

Koerswijziging SDKB

De SDKB heeft besloten om ook in het geval van donorkind Maria de gegevens in principe wel te verstrekken, tenzij donor K34 zwaarwegende belangen kan aantonen. Eerder spande Maria al een rechtszaak aan. In het vonnis erkenden de rechters haar recht om haar...

Oproep Follow the Money: ervaringen SDKB en Fiom

In de nieuwste aflevering van De Kwak Kwaakt (die zoals altijd weer de moeite van het beluisteren waard is) doen Eefje en Ester een oproep namens Follow the Money. Follow the Money werkt aan een serie verhalen over de fertiliteitsindustrie; onlangs zijn de eerste twee...

Van der Duynstraat 198  -  2515 NM Den Haag  -  info@donorkind.nl  -  06 - 48 25 90 88  -  KvK: 34267023  -  NL 54 INGB 0001489647  -  RSIN: 817644568